Müşavirlik Hizmetleri Kademeleri
Müşavirlik hizmetleri bir bütün olarak yatırımın başlangıcından itibaren projelendirilme, fizibilite çalışmaları, teçhizat belirleme, cihazların montajı ve devreye almaya kadar olan çalışmaları kapsar. Ana başlıklar olarak hizmetini verdiğimiz müşavirlik hizmetlerini aşağıdaki gibi gruplara ayırmak mümkündür.

 1. Yatırımın tarifi, kapasite bilgileri ve fizibilite çalışmaları,
 2. Cihaz özelliklerinin belirlenmesi,
 3. Mimari projeye yerleştirme ve projelendirme çalışmaları,
 4. Cihaz ve teçhizat listelerinin hazırlanması,
 5. Tahmini bütçe çıkartılması,
 6. Proje yönetimi,
 7. Şartnamelerin hazırlanması,
 8. İhale hazırlığı,
 9. Teklif toplama ve değerlendirme,
 10. Projelerin çizilmesi - ( yerleşim ve tesisat ),
 11. Sipariş ve ithalat koordinasyonu,
 12. İmalat kontrolu,
 13. Mimari ve diğer mühendislik disiplinleri ile koordinasyon,
 14. Montaj süpervizyonu,
 15. Eğitim ve devreye alma denetimi

Yukarıda tanımlanan maddelerin her biri diğeri ile bağlantılıdır ve titiz bir etüt ve mühendislik çalışmasına ihtiyaç gösterir. Genel bir anlatımla, yatırım yapılacak tesisin temel çalışmaları bu maddeler çerçevesinde yapılmalıdır. Tesis çalışmaya başladıktan sonra bazı yanlışlıkların düzeltilmesi teknik ve maliyet olarak hemen hemen imkansızdır.
   
Gelecek on yıl içerisinde yatırımcı, yatırım, mühendislik, çevre, insan ve ekonomi parametrelerini dikkate alarak olası en iyi danışmanlık hizmetini ulusal ve uluslararası yatırım projelerinde uygulamak, kullanıma sunmak ve sektöründe önderlik etmek.
Hizmetlerimiz, Yatırımcılar, işletmeler ve Üreticiler olmak üzere 3 bölüme ayrılmaktadır. Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için...

tıklayınız
   
PK 50, Çankaya 06650, T: + 90 312 496 4538, C: + 90 532 414 0733, E: serdar@dm-consultancy.com, W: www.dm-consultancy.com
Her hakkı saklıdır © dm Danışmanlık Limited Şirketi

 
Ana Sayfa